Ji Do Kwan Nederland
Kong Soo Do - Kwon Bup
"The way of wisdom"
Welkom op de website van Stichting 
Ji Do Kwan Nederland, overkoepelende organisatie voor Kong Soo Do en Kwon Bup. De stichting heeft tot doel de bevordering van de Koreaanse krijgskunst in zelfverdediging voor Nederland. Iedereen die de Koreaanse martialart een warm hart toedraagt is dan ook van harte welkom om zich aan te sluiten bij onze stichting.

Stichting Ji Do Kwan Nederland is vrij en onafhankelijk. Aangesloten scholen mogen uiteraard wel aansluiting zoeken bij zowel nationale als internationale organisaties. Mits hun doelstelling niet tegengesteld is aan de doelen van Ji Do Kwan Nederland. De stichting neemt zelf examens af om de kwaliteit te waarborgen. 

Neem contact met ons op:
Mocht je vragen hebben dan horen we deze graag, stuur een mail naar Ji Do Kwan Nederland.


Column:
Wat is wijsheid

17 januari 2018

In de eerste plaats allemaal de beste wensen voor 2018, moge het een sportief en succesvol jaar gaan worden.

Vanaf januari 2018 zal ik maandelijks proberen een stukje op papier te zetten zowel voor de website van Jidokwan Nederland en voor onze social-media kanalen. Soms kritisch, soms met een lach en af en toe een traan, maar altijd over issues in de Jidokwan en op het maatschappelijk vlak. 

Wat betekent Jidokwan? De betekenis van Jidokwan is de weg van de wijsheid, maar er zijn velen die deze kunst beoefenen maar helaas is deze “wijsheid” voor hen gaande weg verloren gegaan. Er is veel kift onder de scholen, die elkaar soms het licht niet in de ogen niet meer gunnen, terwijl er maar een paar van deze scholen zijn in Nederland en misschien zelfs wereldwijd.

Men moet weten dat onder de vlag van Jidokwan er alléén traditioneel les wordt gegeven in de stijlen Kongsoodo en Kwonbup, dit is Koreaanse karate en kungfu.

Maar zoals in elke goede soap zijn er scholen of zelfs associaties die het beter lijken te weten. Maar wel de geschiedenis geschreven laten zoals het gegaan is. Kijk naar onze eigen bond, we zijn afgesplitst van een andere associatie en varen nu onze eigen koers in de hoop om dichter bij de waarheid te komen van Jidokwan, Kongsoodo en Kwonbup. 

Maar er zijn ook leraren, bonden, associaties die de geschiedenis proberen “op te leuken” te herschrijven in hun eigen voordeel, een verheerlijking van zichzelf, met misschien zelfs wel narcistische trekjes. En de Wikipedia is daar een mooi instrument voor, hoe goed de bedoeling ook zijn van de mensen van Wikipedia, die vervuiling kunnen ze niet tegenhouden door kennisgebrek in het specialisme van Jidokwan. 

Maar ik ben natuurlijk geen social-media expert of psycholoog. Maar toch, deze leraren krijgen volgelingen, volgelingen die in mijn ogen nooit de juiste vragen durven te stellen, zoals waar is jouw certificaat erkent en bij wie loop jij je DAN examens. En hoeveel jaar zit er tussen de desbetreffende DAN graden, ect., etc., ………. kritische vragen dus!

Men zegt in onze wereld van Martialart al gauw dat het een schande is om jouw leraar daarnaar te vragen, maar kritische vragen met een mate van respect kan in mijn optiek nooit verkeerd worden opgevat, dat is het begin van een leerproces “Twijfel is het begin van Wijsheid” en daar heb je hem weer “Wijsheid” zoals in het begin al aangegeven. 

De weg van de Wijsheid ,voor mijn gevoel zijn er leraren die nog steeds op zoek zijn naar zichzelf en zich daarom afzetten tegen van alles en niets, voor deze leraren wens ik veel wijsheid toe op hun spirituele weg.

Voor zover, 
Jannus op zijn pad naar Wijsheid.

Share by: